bloczki betonowe w krakowie
     

Technologie

Produkowane przez nas wyroby charakteryzuje wysoka jakość i jednorodność składu oraz doskonała urabialność. Nasze produkty spełniają wszystkie wymagania polskich norm i wykonywane są z surowców najwyższej jakości:

  • cement portlandzki zgodny z PN-B-19701 (Cementownia Nowiny)
  • kruszywo łamane i żwirowe 2-16 mm zgodne z PN-86/B-06712
  • piasek 0-2 mm zgodne z PN-86/B-06712
  • domieszki chemiczne na życzenie klienta.

Produkowane przez nas towary poddawane są badaniom wytrzymałościowym na ściskanie w niezależnym laboratorium mieszczącym się w Budostal-2. Na podstawie otrzymanych wyników wydajemy świadectwa jakości produkowanych towarów.

Jakość naszych produktów jest sprawdzana w niezależnym laboratorium, spełniają normy

PN-EN 12390-3:2002


     

Projekt i realizacja: grafikadruk.pl